Cani

 

Oran / Cezayir

 

Proje Kapsamı: Mimari

 

Toplam inşaat alanı: 21,025 m²

 

Cami projesi, konferans salonu, İslam sanatları merkezi ve atölyeler olmak üzere temel anlamda 4 işleve ayrılmıştır. Hepsi ayrı binalar olmak üzere, ortada oluşturulan avlu ile bu işlevler birbirine bağlanmıştır. Ana konsepti oluşturan Morocco mimarisinin etkileri, özellikle kolon, kemer ve cephe süslemelerinde görülmektedir.

TR / ENG